Hanzeatycki Toruń

Podróż w czasy średniowiecznego handlu. Rejs repliką starodawnej łodzi drewnianej oraz zwiedzanie portu i kupieckiej części miasta.

Przeniesiemy Was w czasy średniowiecznego handlu. Repliką starodawnej łodzi drewnianej odbędziecie rejs Wisłą. Z perspektywy rzeki można ujrzeć Toruń takim, jakim oglądali go podróżni w XIV i XV stuleciu. Podczas rejsu poczęstujemy Was przekąskami, których pochodzenie związane jest z zamorskim handlem. Następnie wkroczymy do miasta jak dawni kupcy i żeglarze przybywający tu w interesach – od strony portu. Nasz przewodnik pokaże Wam portowe magazyny – spichlerze i bogate kamienice kupieckich rodów. Podczas wycieczki dostrzeżecie bogatą sieć powiązań pomiędzy miastami Północnej Europy, wśród których Toruń grał istotną rolę.

Początek i koniec wycieczki – Bulwar Filadelfijski.

Usługa powstała dzięki współfinansowaniu Gminy Miasta Toruń.

Dodatkowe informacje 

  1. Łodzie są otwarto pokładowe. Na wodzie jest chłodniej niż na lądzie, słońce mocniej pali, może spaść deszcz – prosimy ubrać się adekwatnie do pogody.
  2. Sternik może mówić w języku angielskim, francuskim, rosyjskim – po wcześniejszym uzgodnieniu.
  3. Zabieramy na pokład osoby z problemami w poruszaniu się – po wcześniejszej informacji. Mamy specjalna rampę umożliwiającą bezpieczne dostanie się na pokład osobom na wózku i o kulach.
  4. Na łódź można zabrać spokojne zwierzę domowe, wózek, rower.
  5. Na łodzi przyjmujemy płatność kartą i gotówką.
  6. Na łodzi należy bezwzględnie wykonywać polecenia kapitana.
Miejsce startu

W celu rezerwacji zapraszamy do kontaktu: