Regulamin przewozu

 1. Uczestnicy rejsu bezwzględnie wykonują polecenia kapitana — sternika łodzi.
 2. Na pokład zabieramy max 12 osób.
 3. Kapoki zakładają obowiązkowo wszystkie dzieci bez wyjątku przed wejściem na łódź, jeszcze na brzegu. Dorośli, jeśli nie umieją pływać lub na własne życzenie. Kapoki dostarcza organizator — Fundacja Wolna Wisła.
 4. Na łodzi można jeść i pić (także niewielkie ilości alkoholu), wszystkie odpadki należy wrzucać do kosz na śmieci obecnego na łodzi.
 5. Organizator projektu ma prawo odmówić rejsu również w ostatnim momencie na skutek pogody, awarii statku, stanu wody lub innych przyczyn niezależnych od organizatora (na przykład kwarantanna). Opłata za rejs odwołany z powyższych przyczyn podlega 100% zwrotowi.
 6. Rezerwację można odwołać najpóźniej dzień przed realizacją. Opłata za rejs odwołany w dniu rejsu nie podlega zwrotowi (oprócz kwarantanny).
 7. Podczas wydarzenia uczestnicy powinni przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń dotyczących pandemii koronawirusa. Na łodzi będą dostępne płyny do dezynfekcji dłoni.
 8. Uczestnicy powinni być ubrani w odpowiedni strój. Na wodzie zazwyczaj aktualna pogoda jest wzmocniona – mocniej wieje wiatr, mocniej grzeje słońce.
 9. Na pokładzie należy zachowywać się w sposób należyty nie zakłócając spokoju innym uczestnikom.
 10. Na pokład można zabrać wózek dziecięcy inwalidzki, rower, zwierzę domowe o ile inni pasażowe nie wyrażą sprzeciwu, oraz inne rzeczy – ale zawsze za zgodą kapitana.
 11. Uczestnicy biorący udział wyrażają zgodę na fotografowanie i publikacje ich wizerunku. Jeśli ktoś nie życzy powinien to zgłosić przed rejsem.
 12. Uczestnicy rezerwujący rejs poprzez stronę wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane przechowuje i przetwarza Fundacja Wolna Wisła na potrzeby administracyjne, marketingu oraz dobrej komunikacji pomiędzy stronami
 13. Przedmioty pozostawione na łodzi są przechowywane przez 3 miesiące. Po tym okresie przechodzą na własność Fundacji i mogą być przekazane np. na cele charytatywne lub utylizowane. Produkty żywnościowe i szybko psujące się będą utylizowane tego samego dnia.
 14. Łodzie są przygotowane do rejsu i zabezpieczone we wszystkie potrzebne środki bezpieczeństwa.